Zväz žien Streženice

Zväz žien Streženice je jedna z najstarších zložiek v našej obci, ktorá v roku 2018 oslávila guľaté výročie a to 60 rokov.

Základné informácie čerpáme zo zápisov kroniky Zväzu žien:

 

 •   1958 vznik ženskej organizácie pod názvom ŽIVENA
 •   1971 premenovanie na Československý zväz žien
 •   1974 premenovanie na Slovenský zväz žien
 •   Prvá predsedníčka bola Mária Kindlerová 1958-1960
 •   1960-1980 – Anna Michalíková
 •   1980-1986 – Anastázia Adamičková
 •   1986-1989 – Etela Pivková
 •   1989-2005 – Emília Loduhová
 •   2005-2006 – Iveta Loduhová
 •   2006-2011 – Daniela Halasová
 •   2011-             Eva Cígerová

 

1958-1971 ŽIVENA

 

 •   hlavnou náplňou bola činnosť v kultúrnej oblasti, nápomocné práce pre Jednotné roľnícke družstvo (JRD) a Miestny národný výbor (MNV)
 •   spolupráca s Národným frontom (NF) – organizácie v obci: hasiči, športovci, československý červený kríž (ČSČK), Jednota, drobnochovatelia
 •   návšteva starších občanov, sociálne prípady, zber šatstva – burza...
 •   kultúrne vystúpenia na schôdze JRD, skladanie častušiek (klebety na funkcionárov J
 •   organizovanie kurzov : varenie, pečenie, ručné práce...

 

1971-1974 – ČESKOSLOVENSKÝ ZVÄZ ŽIEN

 

 •   obnovovanie starých ľudových zvykov – fašiangy – chodenie v maskách po dedine
 •   spoločná sánkovačka, lyžovačka

 

 

1975-1985

 

 •   príprava pohostenia a občerstvenia pri otváraní Domu kultúry a obchodu
 •   pri príležitosti životného jubilea členky SZŽ (Anna Michalíková) bol natočený

amatérsky film „HANKA ZO STREŽENÍC“, ktorý získal 1.cenu v kategórii filmov E

zdravotníckej politiky

 

 

1986-1992

 

 •   udelenie Medaile za dobrú prácu na Svetovom kongrese žien
 •   1991 premenovanie na Demokratickú úniu žien Slovenska
 •   1992 ďalšie premenovanie na Úniu žien Slovenska

 

 

1993-1999

 

 •   zahraničná návšteva z Rakúska – predajná výstava ručných prác občanov Streženíc
 •   súťaž o najkrajšiu záhradku a dvor
 •   charitatívna zbierka potravín, oblečenia a finančných prostriedkov pre Juhosláviu
 •   založenie detského tanečného súboru pod vedením: Anka Bartošová, Miladka Kováčová, Stazka Adamičková, Eta Pivková a Milota Kováčová

 

 

2000-2010

 

 •   účasť na Púchovskom jarmoku
 •   brigády na čistenie potoka, autobusovej zastávky, cintorína, Slatiny
 •   účasť na výročnej čl. schôdzi futbalového klubu J
 •   oslava 50.výročia vzniku SZŽ Streženice
 •   futbalový zápas ženy – starí páni 4:4 J

 

 

2011-súčasnosť

 

 •   sťahovanie organizácie na požiarnu zbrojnicu
 •   klobúkové stretnutie
 •   pečenie vianočných oblátok a trubičiek
 •   fašiangové posedenie
 •   módna prehliadka
 •   zavedenie pravidelného mesačného stretnutia