Výročná správa, rozpočet

Výročná správa 2021 - dokument zverejnený dňa 11.05.2022

Záverečný účet 2021 - dokument zverejnený dňa 11.05.2022

Návrh rozpočtu 2022 - zverejnené dňa 25.11.2021

Príjmy - dokument

Výdaje - dokument