Evidencia obyvateľstva

Počet obyvateľov k 01.11.2018 v obci Streženice je: 1001
Počet obyvateľov k 01.09.2019 v obci Streženice je: 1024
Počet obyvateľov k 01.04.2020 v obci Streženice je: 1036
Počet obyvateľov k 01.01.2021 v obci Streženice je: 1061

 

Vítame

Vítame

 

Spomíname

Spomíname