Školská jedáleň

Základná škola s materskou školou, Hlavná 83, 020 01 Streženice IČO: 54625041

Školská jedáleň

Stravovanie v šk. roku 2022/23

Kontakt: 042/ 46 75 101, 0918 410 244

Email: administrativasj@obecstrezenice.sk

Personálne obsadenie školy: 

Vedúca školskej jedálne:   Dagmara Trniková                     

Hlavná kuchárka:                Eva Janecká                   

Pomocný personál:            Mária Badžgoňová, Paulina Štefulová

 

Počet stravníkov: 75

 

Jedálny lístok kliknite tu