Školská jedáleň

Školská jedáleň, Hlavná 83, Streženice

Stravovanie v šk. roku 2021/22

Kontakt: 042/ 46 75 101, 0918 410 244

Personálne obsadenie školy: 

Vedúca školskej jedálne:   Dagmara Trniková                     

Hlavná kuchárka:               Eva Janecká                   

Pomocný personál:            Mária Badžgoňová, Paulina Štefulová

 

Počet stravníkov: 75

 

Jedálny lístok kliknite tu