Povinne zverejňované informácie

Názov Súbor
161 Trenčiansky samosprávny kraj zmluva dotácia trenciansky_samospravny_kraj_dotacia.pdf441.33 KB
162 Dohoda s ÚPSVaR PB dohoda_upsvar_pb.pdf109.06 KB
163 Kúpna zmluva zm-kupna.pdf1.8 MB
164 Poskytnutie dotácie 2 zm_poskytnutie_dotacie2.pdf954.19 KB
165 Poskytnutie dotácie zm_poskytnutie_dotacie.pdf900.52 KB
166 Zber papiera zberpapiera.pdf808.96 KB
167 Dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR dotatacia-z-mdvrr-sr.pdf2.33 MB
168 Zmluva credit audit zmlcaudit.pdf537.42 KB
169 ENVI-PAK envi-pak.pdf254.62 KB
170 Polesko polesko.pdf294.67 KB
171 Rajo 1 rajo-1.pdf521.74 KB
172 Rajo rajo.pdf854.56 KB
173 MP Profit mpprofit.pdf562.22 KB
174 KOVOFLEX kovoflex.pdf582.43 KB
175 IVECO iveco.pdf585.66 KB
176 Streženice MI elektrika II.etapa strezenicemielektrikaii.etapa_.pdf440.97 KB
177 Elektroinštalácia elektroinstalacia.pdf17.73 KB
178 Ewes ewes.pdf17.57 KB
179 Kniha dodávateľských faktúr 12 knihafaktur12.pdf262.55 KB
180 Kniha dodávateľských faktúr 11 knihafaktur11.pdf129.36 KB