Povinne zverejňované informácie

Názov Súbor
161 PZ Dúbrava pzdubrava_0.pdf68.98 KB
162 Orange orange.pdf239.49 KB
163 Metal Servis Recycling metalservisrecycling.pdf358.28 KB
164 ENVI-PAK Zmluva envipakzmluva.pdf134.11 KB
165 Dotácia FK dotaciafk.pdf55.47 KB
166 Dodatok A3 Aatelier dodatoka3aatelier.pdf61.32 KB
167 Trenčiansky samosprávny kraj zmluva dotácia trenciansky_samospravny_kraj_dotacia.pdf441.33 KB
168 Dohoda s ÚPSVaR PB dohoda_upsvar_pb.pdf109.06 KB
169 Kúpna zmluva zm-kupna.pdf1.8 MB
170 Poskytnutie dotácie 2 zm_poskytnutie_dotacie2.pdf954.19 KB
171 Poskytnutie dotácie zm_poskytnutie_dotacie.pdf900.52 KB
172 Zber papiera zberpapiera.pdf808.96 KB
173 Dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR dotatacia-z-mdvrr-sr.pdf2.33 MB
174 Zmluva credit audit zmlcaudit.pdf537.42 KB
175 ENVI-PAK envi-pak.pdf254.62 KB
176 Polesko polesko.pdf294.67 KB
177 Rajo 1 rajo-1.pdf521.74 KB
178 Rajo rajo.pdf854.56 KB
179 MP Profit mpprofit.pdf562.22 KB
180 KOVOFLEX kovoflex.pdf582.43 KB