Povinne zverejňované informácie

Názov Súbor
141 Kúpna zmluva - počítače kz_pc.pdf41.63 KB
142 Kniha dodávateľských faktúr 12 knihafaktur12_0.pdf42.81 KB
143 A3A atelier a3a_atelier.pdf112.84 KB
144 Kniha dodávateľských faktúr 11 knihafaktur11_0.pdf40.76 KB
145 Kniha dodávateľských faktúr 10 knihafaktur10_0.pdf38.96 KB
146 Kniha dodávateľských faktúr 9 knihafaktur9_0.pdf40.71 KB
147 Kniha dodávateľských faktúr 8 knihafaktur8_0.pdf135.68 KB
148 Kniha dodávateľských faktúr 7 knihafaktur7_0.pdf162.7 KB
149 Kniha dodávateľských faktúr 6 knihafaktur6_0.pdf169.99 KB
150 Kniha dodávateľských faktúr 5 knihafaktur5_0.pdf187.21 KB
151 Kniha dodávateľských faktúr 4 knihafaktur4_0.pdf196.93 KB
152 Kniha dodávateľských faktúr 3 knihafaktur3_0.pdf163.77 KB
153 Kniha dodávateľských faktúr 2 knihafaktur2_0.pdf123.68 KB
154 Kniha dodávateľských faktúr 1 knihafaktur1.pdf127.34 KB
155 Zmluva Generali zmluvagenerali.pdf241.68 KB
156 Zmluva o dielo č.0826116 2zm0826116.pdf1.59 MB
157 ÚPSVaR dohoda upsvardohoda.pdf477.76 KB
158 SSE DODATOK ssedodatok.pdf88.74 KB
159 Slovak Telekom dodatok slovaktelekomdodatok.pdf105.85 KB
160 Slovak Telekom slovaktelekom000.pdf295.59 KB