Povinne zverejňované informácie

Názov Súbor
101 Dodacie faktúry 9 dod.faktury_092018.pdf40.32 KB
102 Dodacie faktúry 8 dod.faktury_082018.pdf39.05 KB
103 Dodacie faktúry 7 dod.faktury_072018.pdf38.13 KB
104 Dodacie faktúry 6 dod.faktury_062018.pdf38.24 KB
105 Dodacie faktúry 5 dod.faktury_052018.pdf41.07 KB
106 Dodacie faktúry 4 dod.faktury_042018.pdf39.24 KB
107 Dodacie faktúry 3 dod.faktury_032018.pdf40.7 KB
108 Dodacie faktúry 2 dod.faktury_022018.pdf42.08 KB
109 Dodacie faktúry 1 dod.faktury_012018.pdf40.36 KB
110 Dodatok o VKO dodatok-vko.pdf680.8 KB
111 Zmluva A3a atelier zmluvaa3a-atelier.pdf193.58 KB
112 Kúpna zmluva zpred1.pdf571.84 KB
113 Zmluva o dielo ESMO Žilina esmo-zilina.pdf929.6 KB
114 Zámenná zmluva Axureal zamenna.pdf269.82 KB
115 ÚPSVaR upsvar.pdf151.97 KB
116 Poľovníci polovnici.pdf63.21 KB
117 DGB zmluvy dgbzmluvy.pdf113.6 KB
118 Union union.pdf75.45 KB
119 Lesy lesy_0.pdf92 KB
120 ZMLUVA O ZRIADENÍ „Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu“ zmluva-lthst.pdf368.66 KB