Povinne zverejňované informácie

Názov Súbor
101 Dodacie faktúry 3 dod.faktury_032018.pdf40.7 KB
102 Dodacie faktúry 2 dod.faktury_022018.pdf42.08 KB
103 Dodacie faktúry 1 dod.faktury_012018.pdf40.36 KB
104 Dodatok o VKO dodatok-vko.pdf680.8 KB
105 Zmluva A3a atelier zmluvaa3a-atelier.pdf193.58 KB
106 Kúpna zmluva zpred1.pdf571.84 KB
107 Zmluva o dielo ESMO Žilina esmo-zilina.pdf929.6 KB
108 Zámenná zmluva Axureal zamenna.pdf269.82 KB
109 ÚPSVaR upsvar.pdf151.97 KB
110 Poľovníci polovnici.pdf63.21 KB
111 DGB zmluvy dgbzmluvy.pdf113.6 KB
112 Union union.pdf75.45 KB
113 Lesy lesy_0.pdf92 KB
114 ZMLUVA O ZRIADENÍ „Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu“ zmluva-lthst.pdf368.66 KB
115 Orange orange92017.pdf173.08 KB
116 Dohoda o spolupráci - SSE Distribúcia, a.s. dohodaspolupraci.pdf81.98 KB
117 Lesy SR - poskytnutie príspevku lesysr.pdf109.78 KB
118 Zmluva o výpožičke podperných bodov - SSE Distribúcia, a.s zvbp.pdf134.71 KB
119 Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov zm-do-mas-vyr.pdf46.4 KB
120 Dotácia pre DHZO dotaciadhzo.pdf160.8 KB