Voľby do VÚC TSK

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva samosprávneho kraja, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov, zoznam sídiel obvodných volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja.

Dokument v prílohe