Voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov 2022

Obecný úrad Streženice Vám oznamuje, že všetky potrebné informácie k voľbám do orgánov samosprávny obci a krajov nájdete v časti:

https://obecstrezenice.sk/samosprava/volby-oso-osk-2022