Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme, že v termíne od: 07.07.2022 07:30 do: 07.07.2022 18:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci
uvedené v prílohe.

Príloha: vyrozumenie.pdf