Online vysielanie Sv. omše - Streženice

Rímsko-katolícka farnosť Púchov v spolupráci s obecným úradom Streženice oznamuje veriacim, že od nedele 28.11.2021 do odvolania, budú sväté omše z filiálneho kostola v Streženiciach vysielané online, cez internet, v obvyklom čase o 08:30.

Odkaz na online svätú omšu, nájdete na webovej stránke farnosti Púchov    www.puchov.fara.sk,  ako aj na webovej stránke obce Streženice   www.obecstrezenice.sk