Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,


bežia prvé hodiny roku 2022 a je pre mňa cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku.

 

Rok 2021 bol rokom, kedy sme sa stretávali pomerne málo. Chýbal a chýba nám kontakt so známymi a svojim okolím. Opatrenia sa uvoľňovali postupne od mája a zase sprísňovali od konca septembra. Táto doba nepraje a preto je potrebná vzájomná tolerancia, pochopenie a rodinná súdržnosť. Je to doba, kedy viac potrebujeme jeden druhého a pomoc blížneho.

Verím spoločne s Vami, že rok 2022 dozrie do takého stavu, aby sme sa mohli opäť stretávať na spoločných akciách, ktoré veľmi radi pre Vás pripravíme.

Je potrebné poďakovať sa za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, kedy sme spoločne zasadali celkovo 13krát, zamestnancom obecného úradu, vedeniu, učiteľkám a personálu Základnej školy a Materskej školy, vedeniu a členom organizácií pôsobiacich v obci, podnikateľom a kňazom oboch cirkví za spoluprácu v roku 2021 a teším sa na spoluprácu v Novom roku.

Do Nového roku 2022 Vám želám v mene svojom, ale aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov úradu, aby ste mali hlavne pevné zdravie, aby ste boli veselí a šťastní, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko potrebné pre pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý rok dostatok lásky a porozumenia,  a mať ho kúsok aj pre tých, ktorí ho majú okolo nás nedostatok. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba.

Na záver Vám ešte želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa roku 2022.

 

Starosta obce Streženice

Ing. Juraj Hrišo