Materská škola Streženice - zápis dieťaťa

Riaditeľstvo Materskej školy Streženice dáva do pozornosti rodičom žiadosť o zápis dieťaťa do Materskej školy.

V prílohe si môžete žiadosť stiahnuť, vytlačiť a doniesť do Materskej školy, Hlavná 83, Streženice.

Dokument na stiahnutie: Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie