Oznamy obce

Rímsko-katolícka farnosť Púchov v spolupráci s obecným úradom Streženice oznamuje veriacim, že od nedele 28.11.2021 do odvolania, budú sväté omše z filiálneho kostola v Streženiciach vysielané online, cez internet, v obvyklom čase o 08:30.

Odkaz na online svätú omšu, nájdete na webovej stránke farnosti Púchov    www.puchov.fara.sk,  ako aj na webovej stránke obce Streženice   www.obecstrezenice.sk

Obecný úrad Streženice oznamuje občanom, že zberný dvor bude otvorený už len

každú sobotu v čase od 10 do 14hodiny.

V prípade nepriaznivého počasia je zatvorený.

Zberný dvor bude otvorený do 18. decembra.

Ďakujeme za pochopenie.

Obecný úrad Streženice a Stredoslovenská distribučná oznamujú občanom, že dňa 08.12.2021 bude odstávka elektrickej energie na ulici Keblianska. Presné odberné miesta si nájdete v prílohe.
Príloha: Vyrozumenie o odstávke elektrickej energie

 

Obecná knižnica je otvorená vždy nepárny týždeň v stredu od 15:30 do 16:30 v DK na 1.poschodí

Jednotlivé zložky žiadame o poskytnutie informácií, ktoré budú zverejnené  na obecných stránkach.
Posielajte na email: starosta@obecstrezenice.sk alebo doneste na OÚ.