Oznamy obce

Vývoz odpadu - prvý polrok 2023

Harmonogram vývozu odpadov nájdete  TU


Dokument na stiahnutie: Harmonogram vývozu odpadov prvý polrok 2023

 

Vážení spoluobčania,

 

vzhľadom na neštandardnú  výmenu zamestnancov na obecnom úrade, Vás týmto prosím  o trpezlivosť a pochopenie pri vybavovaní úradných záležitostí.

Zároveň vyhlasujem výberové konanie na uvoľnené pracovné miesta, (momentálne nové pracovné zmluvy sú na dobu určitú – 3mesiace) s nástupom od 01.03.2023:

 

ADMINISTRATÍVA I. (správca registratúry, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľstva a stavieb, administratívne práce, obsluha miestneho rozhlasu)

 

ADMINISTRATÍVA II. (miestne dane a poplatky, evidencia pokladne, overovanie podpisov a listín, správa stočného, administratívne práce, uzatváranie zmlúv s nájomcami hrobových miest)

 

ADMINISTRATÍVA III. (účtovníctvo a výkazníctvo, evidencia majetku obce, sociálne veci, finančné veci, overovanie podpisov a listín)

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA OBECNÉHO MAJETKU I. (hospodárenie v kultúrnom dome, upratovanie DK, zberný dvor )

 

 

Svoje žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopisy posielajte (poštou) na adresu:

Obecný úrad Streženice

Školská 152

020 01  Streženice

 

e-mailom na adresu: obecnyurad@obecstrezenice.sk

 

 

alebo osobne do 31.1.2023

 

 

Streženice, 01.12.2022                                            Jozef Pavlis

                                                                                 starosta

Obecný úrad Streženice Vám oznamuje, že všetky potrebné informácie k voľbám do orgánov samosprávny obci a krajov nájdete v časti:

https://obecstrezenice.sk/samosprava/volby-oso-osk-2022