Organizácie

V roku 1993 si Pavol Pivko chcel predĺžiť futbalový život a tak oslovil bývalých hráčov Streženíc a založil mužstvo STARÝCH PÁNOV. Hrať začínali najskôr po okolitých dedinách, potom sa zápasov zúčastňovali aj na neďalekej Morave.

V Streženiciach nielen bývame. Máme tu svoj domov. Priateľov.

 

Prijímame zodpovednosť za to ako vyzerajú, ako sa v nich žije.

Záleží to aj na nás, preto sme sa rozhodli v roku 2017 založiť občianske združenie –
MAXIMUM 4 STREŽENICE.

Medzi naše prvé aktivity patrí hlavne vzdelávacia činnosť. A tíež vďaka podpore TSK sme mohli realizovať úpravu obecných násteniek a získať 2 nádoby na triedenie odpadu pre obecný cintorín:

Zväz žien Streženice je jedna z najstarších zložiek v našej obci, ktorá v roku 2018 oslávila guľaté výročie a to 60 rokov.

Základné informácie čerpáme zo zápisov kroniky Zväzu žien:

 

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v r. 1924 - počet zakladajúcich členov 10. Už v tomto roku bola zakúpená i ručná štvorkolesová striekačka v hodnote 16 000 korún. Prvým veliteľom bol p. Štefan Ondruš, zás. veliteľa p. Pavol Ondruš, vel. druž. p. Martin Janošík, pokladník p. Jozef Pivko.

Stará zbrojnica

Futbalový klubZačiatky futbalu v Streženiciach siahajú do doby pred II.svetovou vojnou. Hrávalo sa na rôznych voľných priestranstvách, až sa napokon našlo miesto pre stále ihrisko. Domovom mužov i chlapcov naháňajúcich loptu sa stali Bubroviny.Tesne po skončení vojny na nadšenci rozhodli založiť prvý futbalový klub.