Územný plán Streženice

Územný plán obce Streženice
 
Zmeny a doplnky č. 1 
Schválené OZ dňa 24.10.2019
 
Dokument na stiahnutie : 
                                             
 
ÚPN-O Streženice dokument schválený OZ dňa 15.12.2016
 
Výkresy:
- LPF
 
Textová časť: