Odpadové hospodárstvo a zberný dvor

OBEC STREŽENICE
 
 
Poplatok za komunálny odpad pre rok 2022 -
10Eur/1os./rok + váha komunálneho odpadu v nádobe ( váha sa bude fakturovať každý pol rok leto - zima)
 
 
ODPAD - porovnanie rokov
 

 

 
Komodity   Množstvo Množstvo Množstvo Množstvo
    Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020   Rok 2021
Komunálny odpad   201,03 166,12 153 150,66
Veľkoobj. odpad   50,6 35,04 59,14 53,82
    tony tony tony  
Plasty   6,1 8,1 9,465 17,07
Sklo   10,05 13,31 16,6 16,87
Kov   1,885 2,63 14,475 31,72
Papier   6,406 8,705 5,68 7,27
VKM   0,26 0,47 0,28 0,26
Elektro odpad   1,6 3,06 4,85 5,07
Gumo odpad   2,28 2,14 3  
Bioodpad a jedle oleje   0,353 0,384 0,317 2,78
Textil   1,327 3,532 3,253 1,75
 
 
  ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021
Množstvo uloženého odpadu na skládku: 251,63 ton 201,16 ton 212,16 ton 204,48
Množstvo vyseparovaného odpadu: 30,261 ton 42,331 ton 57,89 ton 82,78
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zberný dvor Streženice (ul. Družstevná - areál Družstva) - 

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore od 06.07.2022!

Zberný dvor bude otvorený:

STREDA: 14:00 - 16:00

PIATOK: 09:00 - 11:00

SOBOTA: 09:00 - 12:00 ( 1x v mesiaci a to vždy, keď bude zber plastov a kovov po dedine)

 

Na zbernom dvore zbierame:

- Elektroodpad

- Gumoodpad

- Plasty

- Kov

- Veľkoobjemový odpad - bude prebiehať JARNÝ ( mesiac apríl) a JESENNÝ (mesiac október) zber. Iné mesiace nezbierame veľkoobjemový odpad.

- Kartóny a papier

-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Zber plastov  a kovov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2022

09.07.2022 - Sobota - zber po obci

06.08.2022 - Sobota - zber po obci

10.09.2022 - Sobota - zber po obci

08.10.2022 - Sobota - zber po obci

05.11.2022 - Sobota - zber po obci

03.12.2022 - Sobota - zber po obci

a to vždy od 09.00 hod. do 13:00 hod.

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Vývoz skla bude prebiehať v obci dňa:

Rok 2022

20.05.2022

22.06.2022

20.07.2022

19.08.2022

12.09.2022

23.11.2022

14.12.2022

-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 

Rok 2022

Január:         11.01.2022, 25.01.2022

Február:       08.02.2022, 22.02.2022

Marec:         08.03.2022, 22,03,2022

Apríl:            05.04.2022, 19,04,2022

Máj:              03.05.2022, 17.05.2022, 31.05.2022

Jun:              14.06.2022, 28.06.2022,

Júl:             12.07.2022, 26.07.2022

August:        09.08.2022, 23.08.2022

September:  06.09.2022, 20.09.2022

Október:       04.10.2022, 18.10.2022

November: 02.11.2022, 15.11.2022, 29.11.2022

December: 13.12.2022, 27.12.2022