Odpadové hospodárstvo

OBEC STREŽENICE
 
 
Poplatok za komunálny odpad pre rok 2021- 28Eur/1os./rok
 
 
ODPAD - porovnanie rokov
 

 

 
Komodity   Množstvo Množstvo Množstvo  
    Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020  
Komunálny odpad   201,03 166,12 153  
Veľkoobj. odpad   50,6 35,04 59,14  
    tony tony tony  
Plasty   6,1 8,1 9,465  
Sklo   10,05 13,31 16,6  
Kov   1,885 2,63 14,475  
Papier   6,406 8,705 5,68  
VKM   0,26 0,47 0,28  
Elektro odpad   1,6 3,06 4,85  
Gumo odpad   2,28 2,14 3  
Bioodpad a jedle oleje   0,353 0,384 0,317  
Textil   1,327 3,532 3,253  
 
 
  ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
Množstvo uloženého odpadu na skládku: 251,63 ton 201,16 ton 212,16 ton
Množstvo vyseparovaného odpadu: 30,261 ton 42,331 ton 57,89 ton
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zberný dvor Streženice (ul. Družstevná - areál Družstva) - 

bude v bežnej prevádzke: od 07.04.2021 (streda) do 18.12.2021 (v prípade priaznivého počasia)

 

Otváracie hodiny:

SOBOTA:   10:00h. - 14:00h.

Počas sviatkov a nepriaznivého počasia zatvorené.

 

Na zbernom dvore zbierame:

- Elektroodpad

- Gumoodpad

- Plasty

- Kov

- Veľkoobjemový odpad

- Kartóny a papier

 

-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Zber plastov  a kovov bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2021

04.12.2021- Sobota - zber po obci

 

a to vždy od 09.00 hod. do 13:00 hod.

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Vývoz skla bude prebiehať v obci dňa:

 

Rok 2021

21.12.2021

 

-------------------------------------------------------------------- 

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) prebieha v intervaloch:

2x do mesiaca a to 

 

Rok 2021 , 2022

Január:         11.01.2022, 25.01.2022

Február:       08.02.2022, 22.02.2022

Marec:         08.03.2022, 22,03,2022

Apríl:            05.04.2022, 19,04,2022

Máj:              03.05.2022, 17.05.2022, 31.05.2022

Jun:              14.06.2022, 28.06.2022,

Júl:             12.07.2022, 26.07.2022

August:        09.08.2022, 23.08.2022

September:  06.09.2022, 20.09.2022

Október:       04.10.2022, 18.10.2022

November: 02.11.2021, 30.11.2021

December: 14.12.2021, 28.12.2021