Materská škola Streženice

Základná škola s materskou školou, Hlavná 83, 020 01 Streženice IČO: 54625041

 

Materská škola

Organizácia vyučovania v šk. roku 2022/23

V šk. roku 2022/23 navštevuje MŠ Streženice 29 žiakov v dvoch triedach. 

Žiaci sa vyučujú podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED1.

Zástupkyňa riaditeľky školy: Lýdia Vojteková

Kontakt: 042/ 46 75 101, 0917 814 644

Email: msstrezenice@obecstrezenice.sk

Personálne obsadenie školy:                 

Učiteľky:               Lýdia Vojteková, kvalifikovaná, triednictvo v triede Včielok

                             Mgr. Martina Suchánková, kvalifikovaná, triednictvo v triede Lienok 

                             Petra Hupková, kvalifikovaná - učiteľka v triede Včielok

 

Prehľad o počte žiakov v jednotlivých ročníkoch: 

Trieda Včielok                      17 žiakov

Trieda Lienok                       12 žiakov

                       Spolu :           29 žiakov

 

Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy

 

 

Prevádzka Materskej školy:

Pondelok - 06:30h. - 15:30h.

Utorok     - 06:30h. - 15:30h.

Streda     - 06:30h. - 15:30h.

Štvrtok    - 06:30h. - 15:30h.

Piatok     - 06:30h. - 15:30h.