Materská škola Streženice

Materská škola, Hlavná 83, Streženice

 

Organizácia vyučovania v šk. roku 2021/22

V šk. roku 2021/22 navštevuje MŠ Streženice 36 žiakov v dvoch triedach. 

Žiaci sa vyučujú podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED1.

Kontakt: 042/ 46 75 101, 0917 814 644

Personálne obsadenie školy: 

Riad. školy:          Mgr. Dagmara Žofčíková     

                             kvalifikovaná, triednictvo v  triede Včielok 

Učiteľka:               Petra Hupková                    

                             kvalifikovaná, triednictvo v triede Lienok 

Učiteľky:               Lýdia Vojteková, kvalifikovaná - trieda Včielok

                             Mgr. Martina Suchánková, kvalifikovaná - trieda Lienok

 

Prehľad o počte žiakov v jednotlivých ročníkoch: 

Trieda Včielok                      21 žiakov

Trieda Lienok                       15 žiakov

                       Spolu :           36 žiakov

 

Prevádzka Materskej školy:

Pondelok - 06:30h. - 15:30h.

Utorok     - 06:30h. - 15:30h.

Streda     - 06:30h. - 15:30h.

Štvrtok    - 06:30h. - 15:30h.

Piatok     - 06:30h. - 15:30h.