Technický výjazd - čistenie štátnej cesty II/507 4.7.2017