Aktuality

Zápis nových detí do Materskej školy Streženice

Obecný úrad Streženice oznamuje občanom, že od 12.05.2022 do približne 20.06.2022 v čase od 8hod. do 16hod.(v prípade priaznivého počasia) čaká občanov dopravné obmedzenie a úplná uzávierka na ul. Hlavná od rodinného domu súpisné číslo 114 po minerálny prameň Slatina a to z dôvodu výkopových prác na miestnej komunikácii. Dôvodom je vybudovanie nového vodovodu, elektrickej prípojky a trafostanice pre lokalitu Nad Slatinou. Investor sa vopred ospravedlňuje občanom za obmedzenia a budú sa snažiť čo najskôr tento projekt zrealizovať.

Minerálne pramene v obci Streženice

pri ulici Nad Slatinou - rozbor vody 2017

pri ulici Nad Slatinou - rozbor vody 2020

 

Minerálny prameň Streženice - Keblie

na ulici Keblianska - rozbor vody 2017

na ulici Keblianska - rozbor vody 2020